De Linde 2

Algemeen

In het kader van Wonen in het Groen ontwikkelt Timpaan de komende jaren in het gebied Zuiderloo circa 275 woningen, waarvan 59 woningen in het vorige deelplan zijn gerealiseerd.
De Linde deelplan 2 telt 63 woningen en is het veelbelovende vervolg van de eerste fase van Zuiderloo. Op 12 juni is De Linde 2 in verkoop gegaan.

Locatie

De Linde 2 is gelegen rondom de Haagbeuk ten zuidoosten van deelplan 1 en grenst met de zuidkant aan de Krommelaan.

Stedenbouw en architectuurstijl

Het stedenbouwkundige plan voor Zuiderloo is opgesteld vanuit een duidelijke visie op dorpse stedenbouw, architectuur en openbare ruimten. Het overkoepelende plan voor Zuiderloo wordt een plan waar niet het bouwen van kwantiteit aan woningen in grote bouwstromen centraal staat, maar juist een geleidelijke dorpse groei. Zuiderloo moet zich gaan ontwikkelen tot woonbuurtjes die als vanzelfsprekend op de Heilooër strandwal zijn gegroeid. Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel mogelijk behouden.

Stand van zaken

Op 12 juni is de verkoop gestart van De Linde 2, met daarin 63 woningen. Het betreft 20 eengezinswoningen, 16 Timpaan Verandawoningen, 10 twee-onder-één kapwoningen, 9 Comfortwoningen en 8 vrijstaande woningen. Bijna alle woningen zijn verkocht of staan onder optie.

U kunt de brochure en prijslijst bij de verkopend makelaar Kuyper & Blom aan de Stationsweg 102 te Heiloo (info@kbmakelaars.nl - 072 - 532 24 20) ophalen of via de website www.heiloo-zuiderloo.nl bekijken en downloaden.

In de 2e fase van De Linde 2, die waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018 in verkoop gaat, komen nog eens 22 vrijstaande woningen. Op dit moment is ook De Linde 3 en De Linde 4 in voorbereiding. Hierin zullen wederom diverse woningtypen worden gerealiseerd.

Blijf op de hoogte!

Heeft u interesse in een van de woningen of wenst u op de hoogte gehouden te worden per mail, vul dan uw gegevens in op http://heiloo-zuiderloo.nl/belangstelling/. Blijf ook via de social media op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project Zuiderloo door ons op te volgen op Twitter: https://twitter.com/ZuiderlooNL en te liken op Facebook:  http://nl-nl.facebook.com/Zuiderloo